www.przedszkole-inwald.pl

Informacje ogólne

budynek_zss.jpg

PRZEDSZKOLE znajduje się w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie przy ulicy Wadowickiej 79. Posiada dogodny dojazd oraz miejsca parkingowe na dużej przestrzeni przy szkole. Funkcjonuje w nim pięć oddziałów dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. Do dyspozycji przedszkola są sale zabaw w przygotowanych częściach budynku szkolnego, wyposażone w estetyczne, dostosowane do wieku dzieci meble, sprzęt, pomoce i zabawki, a także duży, nowoczesny plac zabaw oraz boisko mieszczące się na terenie kompleksu szkolnego. Ponadto przedszkolaki mogą korzystać z pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły, tj. sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, stołówki.

W roku szkolnym 2016/2017 do wszystkich oddziałów przedszkola uczęszcza 124 dzieci, które zorganizowane są w pięciu grupach przedszkolnych zróżnicowanych pod względem wieku:

 • Oddział 10-godzinny (4, 5 i 6-latki),
 • Oddział 7-godzinny (3, 4-latki),
 • Oddział 5-godzinny (3, 4-latki),
 • Oddział zerowy A (5, 6-latki),
 • Oddział zerowy B (5, 6-latki).
 • Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
  Oddział 10-godzinny od 6:30 do 16:30,
  Oddział 7-godzinny od 8:00 do 15:00,
  Oddział 5-godzinny od 8:00 do 13:00,
  Oddział zerowy A od 10:30 do 15:30 (poniedziałek, środa, piątek),
  od 8:45 do 13:45 (wtorek, czwartek),
  Oddział zerowy B od 8:00 do 13:00.

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie w godzinach 8:00-13:00. Kadra pedagogiczna liczy siedmiu nauczycieli (5 dyplomowanych, 1 mianowany, 1 kontraktowy), wszyscy z wyższym wykształceniem pedagogicznym oraz odpowiednimi kwalifikacjami.

  Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń dzieci. Zapewniamy bardzo dobrą opiekę, wychowanie oraz naukę. Stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez ciekawe propozycje zajęć i zabaw. Program edukacyjny jest urozmaicony i zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W ciągu całego roku przedszkole organizuje liczne uroczystości i imprezy okolicznościowe, które integrują społeczność przedszkolną i lokalną.

  Przedszkole zapewnia dzieciom szansę przeżywania radości, spontaniczności i twórczego działania w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia.